Burslar

Ankara Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğinin sevgili üyeleri,

Derneğimiz her yıl düzenli olarak verdiği yurt dışı bilimsel toplantılara katılım bursunu bu yıl da verecektir. 

 

Detaylar için tıklayınız.

-------

20-24 Ekim 2011 tarihlerinde Portekiz’in, Lizbon kentinde yapılan 20. EADV kongresine katılım bursu kazanan üyelerimiz:

1. Dr. Özge Gündüz

SB Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi
The patch test results of 231 patients in occupational diseases hospital (poster sunumu)

2. Dr. Duygu Gülseren
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Retrospective analysis of adverse cutaneous drug reactions in 139 patients (poster sunumu)

3. Neslihan Yıldırım 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Cicatricial alopecia: Aretrospective analysis of 36 patients
 

EADV Katılım Bursu

20-24 Ekim 2011 tarihlerinde Portekiz’in, Lizbon kentinde yapılacak olan 20. EADV kongresine katılım bursu verilecektir.
Burs kongre katılım, gidiş/geliş, görevli pasaportu ve konaklama ücretlerini içerecek şekilde ve 1000 Avro’yu geçmeyecek şekilde ve giderlerin derneğimiz adına fatura edilmesi koşulunda kongre sonrasında ödenecektir.
Başvuruların çok olması durumunda derneğimizden bu nedenle daha önce burs almamış üyelerimize öncelik verilecektir.

Bursa başvuru şartları:

1. Ankara Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği üyesi olmak ve dernek aidatlarını düzenli olarak yatırmış olmak,
2. Başka bir kurum veya ilaç sanayinden kongre desteği almamış olmak,
3. EADV kongresine kabul edilmiş olan, araştırmayı içeren sözel veya poster bildirisi bulunmak
4. Bu bildiride 1. isim olmak ve sunacak kişi olmak
5. EADV kongresine davetli konuşmacı olarak çağrılmak

Son Başvuru Tarihi: 1 EYLÜL 2011

 
Daha Önce Burs Verilenler

6-10 Ekim 2010 tarihinde İsveç'in Göteburg şehrinde gerçekleştirilecek olan 19. EADV toplantısına katılmak üzere burs kazanan üyelerimiz:

1. Prof. Dr. Deniz Seçkin
Başkent Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı
A new approach for the treatment of well-demarcated basal cell carcinoma: surgical excision and magrin control with Tzanck smear test (workshop'da davetli konuşmacı)
2. Emine Buket Karaca
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı
Leukocytoclastic vasculitis: A retrospective analysis of 60 patients (poster sunumu)
3. Özlem Karadağ Köse
Başkent Üniversitesi (mart 2010'da uzmanlığını almış)
Clinical evaluation of alopecias with a hand-held dermatoscope (sözlü bildiri)
4. Dr. Fatma Çetinözman
Leids Üniversitesi Tıp Merkezi Leiden, Hollanda
Insulin sensitivity, androgens and long-term isotretinoin therapy in women with post-adolescent acne' (sözlü sunum)
5. Dr. Sevgi Kulaklı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı
Dysplastic nevi: Concordance of clinical and histopathologic diagnoses (sözlü bildiri)

EADV Katılım Bursu

6-10 Ekim 2010 tarihlerinde Gothenburg, İsveç’te yapılacak olan EADV kongresine katılım bursu verilecektir.
Burs kongre katılım, gidiş/geliş, görevli pasaportu ve konaklama ücretlerini içerecek şekilde ve 1000 Euro’yu geçmeyecek şekilde ve giderlerin fatura edilmesi koşulunda kongre sonrasında ödenecektir.
Başvuruların çok olması durumunda derneğimizden bu nedenle daha önce burs almamış üyelerimize öncelik verilecektir.

Bursa başvuru şartları:

1. Ankara Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği üyesi olmak ve dernek aidatlarını düzenli olarak yatırmış olmak,
2. Başka bir kurum veya ilaç sanayinden kongre desteği almamış olmak,
3. EADV kongresine kabul edilmiş olan, araştırmayı içeren sözel veya poster bildirisi bulunmak
4. Bu bildiride 1. isim olmak ve sunacak kişi olmak
5. EADV kongresine davetli konuşmacı olarak çağrılmak

 Değerli meslektaşlarımız;

Ankara Deri, ve Zührevi Hastalıklar Derneği daha önce ilan edilen 2009 EADV burs başvurularına yapılan başvuruları değerlendirmiş ve aşağıdaki listede yer alan adaylara belirtilen çalışmaları ile 1000’er Avro tutarında burs verilmesine karar verilmiştir.

Meslektaşlarımızı kutlar, başarılı bir kongre geçirmelerini dileriz.

1. DR. NİLAY DUMAN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı
Narrowband ultraviolet B phototherapy in the treatment of early stage mycosis fungoides’’ (sözlü sunum)
Pyoderma gangrenosum: A report of 25 cases (poster sunumu)
Syrinocystadenoma papilliferum; arising on Nevus sebaseus (poster sunumu)

2. DR. OSMAN MURAT KALAYCI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı
Morphea: A retrospective analysis of 30 cases ( sözlü bildiri)

3. DR. FATMA ÇETİNÖZMEN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı
A skin phototype which always burn, always tan ( poster sunumu)

4. DR. FATMA ASLI HAPABolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi
‘’Does recurrent aphtous stomatitis really effect quality of life?: A prospective study with 128 patients evaluating treatment modailities.

5. DR. TÜLİN GÜLEÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı
‘’Reconstitution of botulinium toxin A in lidocaine or in normal saline for the treatment of axillary hyperhidrosis: a randomized, side-by-side double-blind preliminary study’’

2007 EADV - Viyana Burs Kazanan Üyelerimiz

1. DR. SİBEL DOĞAN

2. DR. ASLI HAPA

3. DR. DURU TABANLIOĞLU

4. DR. F. ARZU KILIÇ

5. DR. PINAR ÖZTAŞ