Amaç

DERNEĞİN KONUSU VE AMAÇLARI

* Deri ve Zührevi Hastalıklar Mütehassıslarının mesleki çalışmalarını ilmi ve hukuki yönden destekleyici ve savunucu bir organ olmak,
* Meslektaşlar arasındaki bağları kuvvetlendirmede birleştirici bir unsur olmak ve bunun için sosyal toplantılar, geziler, yurtiçi kongreler tertip etmek
* Deri ve Zührevi Hastalıklar sebeplerinin Medikal ve Sosyal cephesi üzerinde incelemeler yapmak ve bu alanda Hükümet diğer dernek ve teşekküllerce yapılan çalışmaları desteklemek
* Sosyal ve bilimsel alanda Deri ve Zührevi Hastalıklarla mücadele ve bunların topluma zararları hakkında propagandalar yapmak ve konferanslar tertip etmek
* Deri ve Zührevi Hastalıklar alanında başarılı çalışmaları kabul edilenleri maddi ve manevi olarak teşvik etmek
* Yurtiçindeki Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneklerini desteklemek, aralarında iş birliği' ve yardımlaşmayı sağlamak bakımından Hükümet Merkezinde ve diğer yerlerde olan işlerini takip etmek ve sonuçlandırmak
* Lüzumlu yerlerde Deri ve Zührevi Hastalıkları Dernekleri kurulması, onların teşkilatlanması ve gelişmesini sağlamak
* Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneklerine her türlü teknik ve maddi yardımlar yapmak ve çalışma programları hazırlamak, Derneklerin kuracağı müesseseler, tatbik edecekleri projeler hakkında tavsiyelerde bulunmak, onlara öncülük etmek
* Halk sağlığı konusundaki çalışmaları desteklemek, bu alanda Hükümet ve sağlık kurumlarla işbirliği yapmak, onlara yardım etmek
* Yerli, yabancı ve uluslararası Deri ve Zührevi Hastalıkları teşekkülleriyle münasebetler kurmak, bu alanda topluluklarda kongre ve konferanslarda Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneklerini temsil etmek ve mahalli dernekler ve ilgili teşekküllerin buralara temsilci göndermelerini tavsiye ve teşvik etmek

* Deri ve Zührevi Hastalıklar personeli yetiştirmek ve personeli olgunlaştırmak için gerekli teşebbüslere girişmek tesisler kurmak ve yürütmek; bu alanda Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve ilgili bakanlıklar ve diğer kuruluşları desteklemek ve onlarla işbirliği yapmak.

Ankaraderm.org