XX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumunda Sahiplerini Bulan Ödüller

DR. FERİHA TAT VE PROF. DR. A. LÜTFÜ TAT ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

Short-term isotretinoin treatment decreases insulin-like growth factor-1 and insulin-like growth factor binding protein-3 levels: does isotretinoin affect growth hormone physiology?Br J Dermatol, 162(4):798-802.

Ayşe Serap Karadağ, DT Ertuğrul, E Tutal, KO Akin

İNTENDİS ÖDÜLLERİ

  • SÖZLÜ BİLDİRİ BİRİNCİLİK

UZUN SÜRELİ ETANERSEPT UYGULAMASININ WİSTAR ALBİNO SIÇANLARDA ANKSİYETE VE

DEPRESYON ÜZERİNE ETKİLERİ

 Dilek Bayramgürler, Ayşe Karson, Cüneyt Özer, Tijen Utkan

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Birimi

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı

  • SÖZLÜ BİLDİRİ İKİNCİLİK

VİTİLİGO’LU HASTALARDA VİTAMİN D RESEPTÖR GENLERİ APA I, BSM I, FOK I, TAQ I GEN

POLİMORFİZMLERİNİN İNCELENMESİ

 İkbal Esen Aydıngöz, İlknur Bingül, Semra Doğru Abbasoğlu,  Pervin Vural,  Müjdat Uysal

Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı

  • SÖZLÜ BİLDİRİ ÜÇÜNCÜLÜK

FARE KONNEKTİF DOKU FİBROBLASTKÜLTÜRÜNDE STRONSİYUM KLORİDİN ETKİLERİ

 Melih Akyol, Zübeyde Akın Polat, Sedat Özçelik, Özge Kaya

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı

  • POSTER BİLDİRİ BİRİNCİLİK

BAZAL HÜCRELİ KARSİNOM TEDAVİSİNDE MİKROSKOP KONTROLLÜ EKSİZYONEL BİYOPSİ

UYGULAMALARI

Gonca Elçin, Gül Erkin, Taşkın Yücel, Tülin Akan

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

  • POSTER BİLDİRİ İKİNCİLİK

AKNE VULGARİSLİ HASTALARDA İZOTRETİNOİN TEDAVİSİNİN İMMUNOREGÜLATUVAR ETKİLERİ

Ayşe Serap Karadağ, Derun Taner Ertuğrul, Serap Güneş Bilgili, Zennure Takcı, Kadir Okhan Akın,  Ömer Çalka

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

 SB Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Anabilim Dalı

SB Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı,

SB Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Anabilim Dalı

  • POSTER BİLDİRİ ÜÇÜNCÜLÜK

PET –BT İNCELENMESİ YAPILAN MELANOM HASTALARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ

Özgür Bakar, Erkan Vardareli, Sedef Şahin

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı

SEMPOZYUM DÜZENLEME VE BİLİMSEL DEĞERLENDİRME KURULU POSTER VAKA ÖDÜLÜ

Vulvar vestibuler papillomatozis

 Özlem Bilgiç, Yelda Karıncaoğlu, Nurhan Akdoğan Şahin

Dr. Hulusi Alataş Elmadağ Devlet Hastanesi, Dermatoloji Kliniği

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı

Malatya Devlet Hastanesi, Patoloji Kliniği

TÜRK DERMATOLOJİ DERNEĞİ KONTAKT DERMATİT ÇALIŞMA GRUBU BİLDİRİ ÖDÜLÜ

PSORİASİS, ALOPESİ AREATA VE KONTAKT DERMATİTTEKİ YAMA TESTİ SONUÇLARININ

KARŞILAŞTIRILMASI

Melek Küçük, Fatma Aydın, Esra Pancar Yüksel, Nilgün Şentürk, Tayyar Cantürk, Ahmet Yaşar Turanlı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

LORDES SEMPOZYUMA BİLDİRİ İLE KATILIM ÖDÜLLERİ

9 bildiri ile en çok katılım yapan Araştırma Görevlisi Dr. Erhan Ayhan

7 bildiri ile en çok katılım yapan ikinci Araştırma Görevlisi Dr.Şule Nergiz Baykara

TÜRKİYE KLİNİKLERİ 14. ULUSAL DERMATOLOJİ YARIŞMASI (ADEKA İLAÇ SPONSORLUĞUNDA)

Birinci: Uzman Dr. Nilay Duman (Hacettepe Üniversitesi)

İkinci: Ar. Gör. Dr. Nurdan Seda Kutlu Haytaoğlu (İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi)

Üçüncü: Ar. Gör. Dr. Pelin Hızlı (Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Dermatoloji Kliniği)