XIX. Prof.Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu

XIX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu 11-15 Kasım 2009 Tarihinde Ankara Sheraton Hotel'de Yapıldı.

XIX. PROF. DR. A. LÜTFÜ TAT SİMPOZYUMU 11-15 KASIM 2009 TARİHİNDE ANKARA SHERATON HOTEL'DE YAPILDI.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı ve Ankara Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği tarafından düzenlenen XIX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu 11-15 Kasım 2009 tarihinde Ankara Sheraton Hotel'de yapıldı.

Simpozyuma Türkiye'nin her yanından sayısı 950 ü geçen katılımla yoğun bir ilgi vardı. Simpozyum açılış töreni 11. Kasım 2009 da yapıldı. Törende Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlker Ökten'in yaptığı konuşmasından ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aynur Akyol ve Ankara Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Başkanı ve Simpozyum Başkanı Prof. Dr. Nihal Kundakcı da açılış konuşmalarını yaptılar. 12-15 Kasım 2009 tarihleri arasında yapılan bilimsel programda , Kutanöz lenfomalar, Alerjik deri hastalıkları, Behçet hastalığı, Kutanöz vaskülitler, Otoimmün büllöz hastalıklar, Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, Akne, Dermatolojide aşılar, Dermatolojide tanı yöntemleri Fototerapi,Laser , Kosmetoloji konuları konferanslar ve panellerle işlenirken, alerji, dermatoskopi ve dermatopatoloji kurslarına da büyük bir ilgi vardı.

15. Kasım 2009 da yapılan kapanış töreninde Prof. Dr. Aysel Gürler tarafından verilen ‘' Cumhuriyet öncesi ve sonrası Öncü Türk Kadın Doktorları'' konulu konferans da yoğun bir ilgi gördü. Simpozyum Başkanı Prof. Dr. Nihal Kundakcı'nın yaptığı konuşmanın ardından ödül törenine geçildi ve XX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu'nda buluşmak dileğiyle simpozyum sona erdi.

Ödüllerin dağılımı ise şöyle oldu:

Dr. Feriha Tat Prof. Dr. A.Lütfü Tat Ödülü ‘'MORE EXPERİENCES WİTH THE TZANCK SMEAR TEST ‘'isimli yayınları ile Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Hastanesi'nden Dr. Murat Durdu , Dr. Mete Baba ve Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı'ndan Dr. Deniz Seçkin

Sözel Bildiri 1. lik ödülü ‘' YARA İYİLEŞMESİNDE İSOTRETİNOİNİN MAST HÜCRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ‘' isimli çalışmaları ile Celal Bayar Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı'ndan D r. Gülsüm Gençoğlan, Afyon Kocatepe Üniversitesi Histoloji & Embiryoloji Anabilim Dalı'ndan Dr. Murat Tosun ve Manisa Devlet Hastanesi'nden Dr. Öner Gençoğlan

Sözel Bildiri 2. lik ödülü ‘' SKLERODERMOİD GRAFT-VERSUS-HOST HASTALIĞINDA TIRNAK KIVRIMI KAPİLLEROSKOPİSİ''isimli çalışmaları ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı'ndan Dr.Bengü Nisa Akay ,Dr. Hatice Şanlı , Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı'ndan Dr. Pervin Topçuoğlu ,Dr. Mutlu Arat, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı'ndan Dr. Aynur Akyol

Sözel Bildiri 3. lük ödülü ‘' PSORİAZİS VULGARİS HASTALARININ DOKU ÖRNEKLERİNDE CRH-R1'İN ARAŞTIRILMASI ‘' isimli çalışmaları ile ; Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği'nden Dr. Bengü Çevirgen Cemil ,Dr. Filiz Canpolat Dr.Demet Yılmazer, Fatma Eskioğlu , Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3.Patoloji Kliniği'nden Dr. Murat Alper

İntendis Klinik araştırma poster 1. lik ödülü ‘' PSORİAZİSDE SERUM ADİPONEKTİN DÜZEYLERİ İLE DİĞER KARDİOVASKÜLER HASTALIK RİSK FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ ‘' isimli çalışmaları ile Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ‘nden Dr. Eylem Yılmaz , Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı ‘ndan Dr. Neslihan Şendur , Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı'ndan Dr. Didem Kozacı , Dr. Meltem Uslu , Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı'ndan Dr. Göksun Karaman, Dr.Ekin Şavk

İntendis Klinik araştırma poster 2. lik ödülü ‘' LİKEN PLANUS LEZYONLARINDA DERMATOSKOPİK KRİTERLERİN HİSTOPATOLOJİK KORELASYONU ‘' İsimli Çalışmaları ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı'ndan Dr. Esra Arısoy ,Dr. Nilgün Şentürk , Ondokuz Mayıs Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalı'ndan Dr. Levent Yıldız, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı'ndan Fatma Aydın , Muge Guler Özden Dr. Tayyar Canturk, Dr. Ahmet Yaşar Turanlı

İntendis Klinik araştırma poster 3. lük ödülü ‘' BENİGN VE MALİGN DERİ TÜMÖRLERİNİN KLİNİKOPATOLOJİK KORELASYONU: RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA ‘' isimli çalışmaları ile Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı'ndan Dr. Aylin Türel Ermertcan, Dr.Ferdi Öztürk , Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı'ndan Dr.Gülsüm Gençoğlan, Dr.Görkem Eskiizmir , Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı ‘ndan Dr. Peyker Temiz, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ‘ndan Dr.Gönül Dinç Horasan

İntendis Deneysel araştırma poster 1. lik ödülü ‘' SIÇAN DERİSİNDE LOKAL KORTİKOSTEROİD VE PİMEKROLİMUS KREM UYGULAMALARININ ENFLAMATUVAR YANITA ETKİLERİNİN İMMUNOHİSTOKİMYASAL YÖNTEMLE KARŞILAŞTIRILMASI'' isimli çalışmaları ile Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı'ndan Dr. Serap Öztürkcan, Celal Bayar Üniversitesi Histoloji Ve Embriyoloji Anabilim Dalı'ndan Dr. Sevinç İnan, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı'ndan Mustafa Turhan Şahin , Aylin Türel Ermertcan , Celal Bayar Üniversitesi Histoloji Ve Embriyoloji Anabilim Dalı'ndan Dr. Kemal Özbilgin, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı'ndan Dr. Ece Onur, Celal Bayar Üniversitesi Histoloji Ve Embriyoloji Anabilim Dalı'ndan Can Köse

İntendis Deneysel araştırma poster 2. lik ödülü ‘' VİTİLİGOLU HASTALARDA EMME BÜLÜ OLUŞTURULARAK CMV VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI ‘' isimli çalışmaları ile Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı'ndan

Dr. Necibe Yıldız , Dr.Berna Şanlı Erdoğan ,Dr.Ebru Çevik, Dr. Melek Demir , Dr.Şeniz Ergin , Dr.Nida Kaçar ,Dr.Levent Taşlı

İntendis Deneysel araştırma poster 3. lik ödülüne değer araştırma seçilemedi

Türkiye Klinikleri XII. Ulusal Dermatoloji Yarışması 1.si Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Kliniği'nden Dr. Sibel Ergin

Türkiye Klinikleri XII. Ulusal Dermatoloji Yarışması 2. si Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Hastanesi II. Dermatoloji Kliniği'nden Dr. Oğuzhan Koçak

Türkiye Klinikleri XII. Ulusal Dermatoloji Yarışması 3 .sü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı'ndan Dr. İlgen Ertam oldular.