Ulusal Dermatoloji Kongresine Katılım Bursu

ADZHD 16.02.2012 tarihindeki toplantıda  9-13 Ekimde Gaziantep’te yapılacak olan Ulusal Dermatoloji kongresine 5 (beş) kişiye 750 TL  katılım bursu verilmesine karar vermiştir.

Katılım için şartlar şu şekilde belirlenmiştir:

1.ADZHD üyesi olmak ve dernek aidatlarını düzenli yatırmak

2.Başka kurum veya ilaç sanayinden kongre desteği almamış olmak

3.Ulusal dermatoloji kongresine kabul edilmiş olan araştırma veya vaka içeren sözel veya  poster bildirisi bulunmak: bu bildiride 1. İsim olmak veya sunacak kişi olmak