Prof. Dr. Atıf Taşpınar Dermatoloji Günleri

Prof. Dr. Atıf Taşpınar Dermatoloji Günleri online toplantısı 24 Şubat 2022 tarihinde online olarak www.valortv.net adresi üzerinden gerçekleştirilecektir. 

Program Akışı: 24 Şubat 2022 Saat 20:00-21:00

Moderatör: Prof. Dr. Ayşen KARADUMAN

Olgu 1. Saat 20:00-20:07

Bacakta Unilateral Yerleşimli Beyaz Kepekli Lezyonlar: Tanınız Nedir?

İçim Kömürcügil1, Esra Kıratlı Nalbant1, Nermin Karaosmanoğlu1, Meral Ekşioğlu1

1Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği


Olgu 2. Saat 20:07-20:14

Yüzde Asemptomatik Tek Plak: Tanınız Nedir?

Merve Ekren1, Havva Kaya Akış1, Bengü Çevirgen Cemil1, Ünsal Han2, Meltem Türk2, Selda Pelin Kartal1

1 SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği
2 SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği


Olgu 3. Saat 20:14-20:21

Yüz ve Skalpte Endure Plaklar: Tanınız Nedir?

Burkay Adem Şahin1, Başak Yalıcı-Armağan1, Neslihan Akdoğan1, Duygu Gülseren1, Sibel Doğan-Günaydın1, Sibel Ersoy-Evans1, Gonca Elçin1, Özay Gököz2, Meliha Çağla Sönmezer3, Ayşen Karaduman1

1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
3 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı


Olgu 4. Saat 20:21-20:28

Vejetatif ve Ülsere Lezyonlar ile Başvuran Hasta: Tanınız Nedir?

Hatice Şanlı1, Feride Ongun1, Ayşe Öktem1, İncilay Kalay Yıldızhan1, Ayça Kırmızı2, Aylin Okçu Heper2, Hülya Yılmaz3, Pervin Topçuoğlu3

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı


Olgu 5. Saat 20:28-20:35

Bacaklarında Ortasında Porselen Rengi Kurutların Olduğu Eritemli Keskin Sınırlı Papülleri Olan Hasta: Tanınız Nedir?

Elçin Akdaş1, Esra Adışen1, Betül Öğüt2, Özlem Erdem2, Ayla Gülekon1

1 Gazi Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı
2 Gazi Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalı


Olgu 6. Saat 20:35-20:42

Vücutta Yaygın Eritemli, İnfiltre ve Ülseratif Lezyonlarla Karakterize Bir Olgu: Tanınız Nedir?

Ömer Faruk Taylan1, Sibel Orhun2, Ayşe Akbaş1, Emine Tamer1, Ceren Yakıştıran1

1Ankara Şehir Hastanesi Dermatoloji Kliniği
2Ankara Şehir Hastanesi Patoloji Kliniği

Olgu 7. Saat 20:42-20:49

Hızlı Gelişen Bir Melanonişi Olgusu: Tanınız Nedir?

Kübra Pınar Hararcı Yıldırım,1 Fatma Gülru Erdoğan1, Didem Dinçer Rota1, Aylin Okçu Heper,2 Senem Özge Turaçlı Karagüven3, Fatma Efsun Tanaçan1, Gülhan Aksoy Saraç1, Mehmet Ali Can Emeksiz1, Rümeysa Öktem1, Oğulcan İbiş1

1 Ankara Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
2Ankara Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
3 Ankara Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı


TARTIŞMA: 20:49-21:00

Etiketler: