Kurslar ve Paneller

Ankara Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği’nin 18.03.2008 tarihli 66 sayılı Yönetim Kurulıu toplantısında ; Ankara ‘da eğitim veren Üniversite veya Eğitim ve Araştırma Hastanelerinden talep geldiği taktirde istek sahibi klinikler tarafından her sömestr döneminde birer tane olmak üzere yılda iki tane kurs, panel veya benzeri bilimsel toplantı düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

Bu toplantılar için istekli olan kliniklerin başvurularını değerlendirerek takvim
oluşturulabilmesi ve gerekli destek ve işbirliğinin sağlanması için istekli kliniklerin Ankara Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneğine başvurması gerekmektedir.

Etiketler: