EADV Katılım Bursu

6-10 Ekim 2010 tarihlerinde Gothenburg, İsveç’te yapılacak olan EADV kongresine katılım bursu verilecektir.

Burs kongre katılım, gidiş/geliş, görevli pasaportu ve konaklama ücretlerini içerecek şekilde ve 1000 Euro’yu geçmeyecek şekilde ve giderlerin fatura edilmesi koşulunda kongre sonrasında ödenecektir.

 


Başvuruların çok olması durumunda derneğimizden bu nedenle daha önce burs almamış üyelerimize öncelik verilecektir.

Bursa başvuru şartları:

Ankara Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği üyesi olmak ve dernek aidatlarını düzenli olarak yatırmış olmak,
Başka bir kurum veya ilaç sanayinden kongre desteği almamış olmak,
EADV kongresine kabul edilmiş olan, araştırmayı içeren sözel veya poster bildirisi bulunmak
Bu bildiride 1. isim olmak ve sunacak kişi olmak
EADV kongresine davetli konuşmacı olarak çağrılmak
Bu koşulları sağladığınıza dair belgelerle birlikte başvuru dilekçenizi 14. Haziran.2010 tarihine kadar Dr. Gonca Elçin'e iletebilirsiniz.

ADZHD Yönetim Kurulu

İletişim Adresi: Dr. Gonca Elçin Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji AD
tel: 312 3051704 05324026699
mail:gelcin@hacettepe.edu.tr 

Etiketler:
EADV, burs