Ankara Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu

Ankara Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Olağan Genel Kurul toplantısı 24.01.2010 tarihinde saat 11.00 de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Hastanesi Hasan Ali Yücel Salonunda aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 31.01.2010 tarihinde aynı adres ve aynı saatte yapılacaktır.

 

GÜNDEM

Yoklama , açılış ve saygı duruşu
Başkanlık divanı seçimi
Yönetim ve denetim kurullarının faaliyet raporlarının okunarak ibraya sunulması
Yeni yönetim kurulunun seçilmesi
Üye aidatlarının belirlenmesi
Tahmini bütçenin görüşülmesi
Dilek ve temenniler
Kapanış