Ankara Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu

Ankara Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Olağan Genel Kurul toplantısı 24.01.2010 tarihinde saat 11.00 de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Hastanesi Hasan Ali Yücel Salonunda aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 31.01.2010 tarihinde aynı adres ve aynı saatte yapılacaktır.

GÜNDEM

1. Yoklama , açılış ve saygı duruşu
2. Başkanlık divanı seçimi
3. Yönetim ve denetim kurullarının faaliyet raporlarının okunarak ibraya sunulması
4. Yeni yönetim kurulunun seçilmesi
5. Üye aidatlarının belirlenmesi
6. Tahmini bütçenin görüşülmesi
7. Dilek ve temenniler
8. Kapanış
 

Etiketler: