Ankara Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı.

Sayın Üyemiz

Konu: : Ankara Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı.
 

1-) Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısının 24.01.2016 Tarihinde Pazar günü Saat: 11,00’de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu Altındağ ANKARA adresinde aşağıdaki gündeme göre yapılmasına, çoğunluk sağlanamaması veya ertelenmesi halinde 31.01.2016 tarihinde Pazar günü aynı yer, saat ve gündem ile yapılmasına, üyelere toplantının duyurulmasına ( elektronik posta ile veya imza karşılığı) oy birliği ile karar verilmiştir.

2-) Genel Kurul Toplantısına katılmanız mümkün değilse ekte bulunan Vekâletname ile temsilci atamanız mümkündür.


Dernek Başkanı
Prof. Dr. Hatice ŞANLI

GÜNDEM 

1- Açılış ve Yoklama,
2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,
3- Divan Heyeti seçimi,
4- Yönetim Kurulu Başkanının konuşması,
5- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması,
6- Yönetim Kurulunun ibrası ve kabul edilmesi,
7- Denetim Kurulu Raporunun okunması ve Denetim Kurulunun ibrası ve kabul edilmesi,
8- Tahmini Bütçenin görüşülmesi ve onayı,
9- Yönetim ve Denetim Kurulu Asıl ve Yedek üyelerinin seçimi,
10- Dilek ve Temenniler,
11- Kapanış.

 

Etiketler: