Ankara Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Olağan Genel Kurul Duyurusu

Ankara Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Olağan Genel Kurul toplantısı 13.01.2008 tarihinde saat 11.00’da Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 75. Yıl Salonu Beşevler Ankara adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.
Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 20.01.2008 tarihinde aynı adres ve aynı saatte yapılacaktır.

GÜNDEM

1. Yoklama, açılış ve saygı duruşu
2. Başkanlık Divanı seçimi
3. Yönetim ve Denetim Kurullarının faaliyet raporlarının okunarak ibraya sunulması
4. Yeni Yönetim Kurulunun seçilmesi
5. Üye aidatlarının belirlenmesi
6. Tahmini bütçenin görüşülmesi
7. Tüzük değişikliği yapılması hakkında görüşme
8. Dilek ve temenniler
9. Kapanış.
 

Etiketler: